ศูนย์รับสมัครและประสานงาน กลุ่มบริษัท เคที ซัพคอนแทรค จำกัด
- ศูนย์ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
- ศูนย์ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
- ศูนย์ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
- ศูนย์ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

 

   สำนักงานที่ตั้ง : 262/14-262/15 หมู่ที่ 6 อาคารเคหะจันทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

   โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3853-0260-1 / 087-514-9555

  Email : info@kt-subcontract.com

 

"บริษัทฯ จะสรรหาและรักษาไว้ซึ่งพนักงานและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อการได้มาแห่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"